27/03/2021

  Ekspansja Green Factory w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

  W marcu 2021 roku spółka Green Factory została większościowym udziałowcem wiodącej na rynku litewskim firmy UAB Salpronė. Tym samym lider w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem produkcji świeżych, mytych, paczkowanych warzyw i dań gotowych, poszerza obszar działalności o kraje bałtyckie i po raz kolejny udowadnia konsekwencję w realizacji strategii, której celem jest umacnianie pozycji spółki w regionie.

  UAB Salpronė to nowoczesna firma z okolic Kowna, która, podobnie jak Green Factory, zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem mieszanek sałat i mono warzyw. Połączenie sił tożsamych pod względem działalności przedsiębiorstw stanowi szansę na dynamiczne poszerzanie i uatrakcyjnianie oferty dla klientów.

  – Firma AB Salpronė od kilkunastu lat była partnerem handlowym jednej ze spółek działających w ramach grupy kapitałowej Green Holding, do której należy również Green Factory. Postanowiliśmy połączyć swoje siły na nowych rynkach, w myśl zasady „razem możemy więcej”. Bardzo się cieszymy z tej transakcji, bo widzimy wiele obustronnych korzyści, m.in. wymianę doświadczeń, która z pewnością zaowocuje jeszcze lepszym odpowiadaniem na potrzeby konsumentów – mówi Artur Rytel, właściciel i Prezes Zarządu Green Holding.

  Przejmując zarządzanie spółką UAB Salpronė, Green Factory poszerza swój obszar działania nie tylko o Litwę, ale także o kraje nadbałtyckie tj. Łotwę i Estonię, gdzie UAB Salpronė prowadzi sprzedaż.

  Dla zwiększenia efektywności pracy spółka planuje unifikację procesów oraz wypracowanie jednolitych standardów we wszystkich zakładach, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących w poszczególnych lokalizacjach zasobów.