Żywność pochodzenia roślinnego

  Pierwotnie firma Green Factory zajmowała się produkcją i sprzedażą świeżych warzyw. Od 2006 roku, obserwując dynamicznie rozwijający się rynek produktów typu convenience, rozszerzała asortyment produktów o świeże,  umyte i pocięte warzywa pod marką Fit & Easy, a od roku 2015 firma skupia się już tylko na produktach z kategorii Ready to eat sukcesywnie poszerzając asortyment o nowe linie produktowe, w tym również produkty private label.

  Produkcja odbywa się w pięciu zakładach zlokalizowanych w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Green Factory prężnie się rozwija.
  Rozwój krajowy naszej firmy idzie równolegle z sukcesywnym poszerzaniem działań zagranicą. W lipcu 2021 połączyliśmy swoje siły z firmą K&K Family na Węgrzech, w marcu 2021 z litewską firmą UAB Salpronė, a wcześniej w 2019 r. zakupiliśmy zakład Fino Verde w Ukrainie, tym samym udowadniając, że zasługujemy na tytuł lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Naszymi Klientami są największe sieci handlowe, a także rynek tradycyjny oraz HoReCa (np. McDonald’s).

  Green Factory jest częścią Grupy Green Holding, w której poszczególne podmioty są wysoko wyspecjalizowane, a jednocześnie tworzą cały, uzupełniający się łańcuch.
  W ramach Grupy Green Holding znajdują się m.in. spółki:
  – Green Factory – produkcja świeżych, mytych warzyw i dań gotowych
  – Primavega – uprawy tradycyjne i sprzedaż niemytych warzyw
  – SVI – Smart Vegetables Innovations – szklarniowe uprawy hydroponiczne
  – GFL – logistyka krajowa

  Misja

  Misją naszej Firmy jest dbanie o zdrowie ludzi i planetę przekonując, że żywność pochodzenia roślinnego jest wspaniała.

  Nasza wizja to 'Być najlepszą w regionie firmą produkującą żywność pochodzenia roślinnego’.

  Jakość i certyfikaty

  Pracujemy zgodnie z systemem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP i zintegrowanym systemem zarządzania jakością. Spełniamy wysokie wymogi jakościowe w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi naszych Klientów.

  Przestrzegamy, aby uprawy u naszych dostawców były prowadzone zgodnie z systemem GLOBALGAP
  i Dobrą Praktyką Rolniczą.

  Pracujemy zgodnie z systemami GMP, GHP, GLP, HACCP, standardami IFS, FSSC 22000, SQMS oraz normami
  ISO 14001 i ISO 18001

  Modernizujemy istniejące technologie, dostosowując
  je do zmieniającego się rynku

  W trosce o środowisko

  Wszelkie działania naszej Firmy są realizowane przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Podejmujemy kroki przyczyniające się do jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W procesie produkcji stosujemy technologie proekologiczne, które wpływają na redukcję czynników zatruwających atmosferę, wodę oraz glebę.

  • Nasze obiekty zostały wyposażone w próżniowe kolektory słoneczne, dzięki którym otrzymujemy ciepłą wodę niezbędną w procesie przetwórstwa warzyw,
  • do mycia maszyn ciepłą wodą wykorzystujemy ciepło pochodzące z systemów odzysku zainstalowanych w maszynowni chłodniczej,
  • dzięki odzyskowi ciepła o ok. 80% udało nam się zmniejszyć zużycie gazu w kotłowni, a co za tym idzie zmniejszyliśmy emisję spalin i gazów cieplarnianych,
  • posiadamy własną oczyszczalnię ścieków i współpracujemy z firmami recyklingowymi, dzięki czemu nasze opakowania są segregowane, przetwarzane do ponownego użycia.

  Bezpieczeństwo żywności

  Dbając o bezpieczeństwo żywności:

  • do produkcji używamy surowców pochodzących wyłącznie od certyfikowanych dostawców krajowych i zagranicznych,
  • przeprowadzamy audyty u dostawców surowców, których celem jest potwierdzenie zgodności upraw z wymaganiami określonymi w systemach gwarantujących bezpieczeństwo upraw (nawożenie, ochrona roślin i systemy nawodnień),
  • prowadzimy analizy laboratoryjne, zarówno we własnym zakresie jak i korzystając z usług akredytowanych laboratoriów, obejmujące szerokie spektrum parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, determinujące bezpieczeństwo żywności, jak również wody stosowanej do nawodnień i przetwórstwa,
  • posiadamy wdrożone i certyfikowane systemy w zakładach przetwórczych – FSSC 22000, IFS, SQMS, ISO 14001.

  Studio kulinarne

  Studio kulinarne Fit & Easy mieści się w siedzibie głównej firmy w Zdunowie.

  Jest to miejsce spotkań, rozmów, inspiracji, szukania nowych smaków i pomysłów na innowacyjne produkty.

  Odbywają się w nim warsztaty kulinarne z udziałem Klientów, pracowników, blogerów, dziennikarzy – pod czujnym okiem szefów kuchni.

  Dla Działu Badań i Rozwoju jest to inspirujące miejsce, w którym przygotowywane są i testowane nowe produkty.